Semalt Expert: En mycket effektiv Extractor för webbinnehåll

För att förstå hur en extraherare av webbinnehåll fungerar måste du ta reda på vad ett webbinnehåll är. Enkelt uttryckt är webbinnehåll allt du ser på en webbsida. Dessa är naturligtvis bilder, ljudfiler, videor och texter. Ibland kan du komma över innehållet som är ordentligt arrangerat och enkelt att extrahera och ibland kan du möta en webbsida där innehållet är mycket svårt att kopiera och klistra in manuellt. Och ofta är problemet inte själva innehållet utan den stora volymen webbsidor du måste skrapa.

Tror du till exempel att någon kan manuellt kopiera innehåll från hundratals sidor? Vad händer om det måste göras dagligen? Det är här en extraherare av webbinnehåll kommer in. En extrakt för webbinnehåll är en mjukvara, ett verktyg, ett program eller en applikation som kan användas för att skrapa data från strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade webbsidor. Efter att ha definierat vad en extraherare av webbinnehåll är, är det också nödvändigt att definiera i enkla termer vad extraktion av webbdata är.

Kort sagt är extraktion av webbdata processen att använda ett verktyg, programvara eller skript för att genomsöka webbsidor och extrahera specificerad data från dem. Detta verktyg kan också användas för att presentera skrapade data i ett strukturerat format. Problemet här är att bara mycket få människor kan utveckla ett webbskrapningsprogram . Detta är vad som gav upphov till WebSundew extrakt för webbdata.

Extraktorn utvecklades för att extrahera olika dataelement från flera webbsidor inom en mycket kort tidsperiod. WebSundew-extrakt för webbinnehåll kan skrapa data från alla typer av webbsidor. Det är därför företag från olika sektorer använder den för att skrapa dåligt strukturerade data från ett stort antal webbsidor. Naturligtvis har det tjänat dem perfekt på grund av dess flexibilitet.

Verktyget används på följande områden:

 • Mänskliga resurser
 • Online media
 • Rekryteringsföretag
 • Transportindustri
 • Utbildningsledning
 • telekommunikation
 • Konsumtionsvaror
 • Statsförvaltningen
 • Informationsteknologi och tjänster
 • Fastighet
 • Detaljhandeln
 • Bokföring
 • Försäkring
 • Läkemedelsindustri
 • Dator- och nätverkssäkerhet
 • Logistik och leverans

Denna lista kommer att fortsätta att bli längre eftersom verktyget är mycket effektivt, exakt och inte kräver någon programmeringskunskap. Eftersom utvinning av webbdata har blivit en oumbärlig del av varje företag, kan inte vikten av verktyg för utvinning av webbdata överskattas.

Trots att detta verktyg är mycket effektivt är dess utvecklare fortfarande öppna för användarnas feedback som försöker göra det ännu bättre. Även om det finns andra verktyg för utvinning av webben , är WebSundew extrakt för webbinnehåll ett av de mest exakta och snabba. Det kan extrahera data från över hundra webbsidor inom några minuter. Kort sagt är produkten väldigt enkel att använda och den är också kundorienterad.

mass gmail